Misyon & Vizyon

ER KARAVAN  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Er Karavan San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Er Karavan”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. Er Karavan veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

  1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a.Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
b.Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
c.Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,
d.Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
e.Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
f.Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
g.Kişisel verileri saklama sürelerini,
h.Profilleme ve Segmentasyon
i.İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
j.İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
k.Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
l.Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi
açıklamaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Er Karavan kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Er Karavn kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

Hedeflerimiz

  • Dinamik kadromuz ile müşteri memnuniyetini ve satış sonrasında kusursuz hizmeti hedeflemekteyiz .
  • Yurtiçinde ve yurtdışında , tüm karavan severlerle Kaliteli karavancılık anlayışını paylaşmayı hedeflemekteyiz.
  • Gelecek nesillere karavancılığı aktararak , özgür ve çevreci tatil anlayışını sevdirmeyi hedeflemekteyiz.